:
< Retour

Blueberry Clafoutis

Preparation : 5 min
Cooking : 30 min
2 clafoutis
Piece of cake (easy)

Ingredients

    Blueberry Clafoutis

Preparation

    Blueberry Clafoutis (Flaugnarde)